Vad är SEO, sökmotoroptimering?

SEO, sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering, sökordsoptimering eller Search Engine Optimization (SEO) är tekniker som används för att få en hemsida att synas så högt upp som möjligt i sökresultaten vid sökningar i olika sökmotorer på internet, som Google, Bing, Yahoo med flera. En sökmotoroptimerad hemsida hamnar normalt högre upp i sökresultaten hos sökmotorerna och ger då möjligheten till fler besökare på din hemsida.

vad är seo sökmotoroptimering

SEO-teknik

Enkelt kan man säga att man väljer ut ett antal sökord eller nyckelord som man vill fokusera på och sedan optimerar man struktur, kod, script och bilder på hemsidan samt inkommande länkar för att nå så högt som möjligt i sökresultaten när någon söker på dessa ord. Eftersom sökmotorerna hela tiden utvecklas och förändras krävs att man fortsätter att optimera sin hemsida för att ligga kvar i toppen på sökmotorerna. Dessutom arbetar dina konkurrenter samtidigt för att själv förbättra sina placeringar, vilket gör att om du slutar optimera och uppdatera din hemsida med nytt material kommer du med all sannolikhet tappa placeringar över tid.

Dessa delar ingår normalt i en SEO, sökmotoroptimering:

On-page optimering
Off-page optimering

On-page SEO-optimering

I detta steg ingår att kategorisera din hemsida och dess material och att välja ut de nyckelord (normalt 3-4 stycken) som hemsidan ska ranka högt på. Är det exempelvis en frisör vill du säkert vara synlig när någon söker på ”hårklippning” och ”frisör”, och då hårklippning för det mesta är en lokal tjänst kanske du också vill hamna högt på ”frisör stockholm”. I samband med att man tar fram dessa sökord och sökbegrepp tittar man också på hur ofta detta sökord eller sökbegrepp används på sökmotorerna, det ger nämligen inte många nya besökare att optimera din webbplats för ett ord eller begrepp som sällan eller aldrig används på sökmotorerna.

Det görs också en noggrann analys av din hemsidas innehåll och kod. Det är viktigt att din hemsida innehåller de nödvändiga delar som krävs för att kunna nå toppen i sökresultaten, som en relevant titel och beskrivning, rubriker (h1, h2 etc.) och har en så ”ren HTML-kod” som möjligt.

Man ser också över interna länkar, länktexter och URL:er (adresser) till dessa då detta är viktiga delar i en optimering av hemsidan. En annan viktig del är att alla bilder är relevanta och att de har en beskrivande titel. Slutligen tar man fram en (sitemap) webbplatskarta som gör att sökmotorer som Google, Yahoo och andra kan hitta alla de sidor som du vill ska bli indexerade i sökmotorerna, och talar sedan om för sökmotorerna var denna sitemap kan hittas.

Off-page SEO-optimering

En förutsättning för att placera sig högt på sökmotorerna är att din hemsida finns med, så i detta steg ser man till att registera din hemsida på relevanta sökmotorer och webbplatskataloger som DMOZ. I detta steg tittar man också på det material som finns på hemsidan, är det så bra att andra vill länka till din hemsida? Inlänkar är en av de faktorer som påverkar din ranking, speciellt om den hemsida som länkar till dig själv har en hög ranking. Hur mycket inlänkarna betyder för din position på sökmotorerna avgörs också av åldern på länken, hur relevant länken är för ditt ämne, var den är placerad på sidan och liknande. Att använda sig av sociala medier som Facebook är ett annat sätt att förbättra möjligheterna för din hemsida.

Övrigt om SEO-optimering

När du har gjort allt som krävs för att optimera din hemsida för sökmotorerna krävs fortsatt att du arbetar med din hemsida, förändrar och lägger till nytt material så ofta du kan. Att ha intressant och unikt innehåll är en förutsättning för att den ska bli uppskattad av besökare och sökmotorer. Statua.se är ett exempel som vi kommer att arbeta med men som idag i princip inte har något innehåll. Sökmotorer som Google använder hundratals olika variabler för att avgöra var i sökresultaten en enskild webbplats ska hamna vid sökning på ett nyckelord, av vilka en del går att påverka med SEO och en del är faktorer som är svåra eller omöjliga att påverka.