Konfigurera Redis Cache för WordPress

Snabba upp WordPress med Redis Cache

Den här guiden förutsätter att du redan har skapat en server hos Cloudways.

Nu har Cloudways implementerat Redis cache på sina servrar. Redis är en datastruktur-server som kan användas som en separat server, eller så kan dess cache-mekanism kombineras med MySQL eller MariaDB för att snabba upp WordPress databasfrågor. För att kunna använda Redis krävs det dock lite arbete. I denna guide kommer jag att gå igenom hur du kan lägga till Redis Cache för din WordPress-sajt.

Hastighet, prestanda, stabilitet och överlägsen support – det är de fyra aspekter av Cloudways som har hjälpt dem att ta fram högpresterande serverinställningar för sina kunder. De upphör aldrig att anpassa sig till ny teknik så länge som det verkar för att förbättra prestandan av deras servrar enligt dem själva.

Redis WordPress Banner

Innan du aktiverar Redis på din WordPress-site så måste du vidta vissa försiktighetsåtgärder:

Antingen tar du en säkerhetskopia av din WordPress-app eller klonar den till en ny DigitalOcean-server för att vara på den säkra sidan. För att undvika konflikter mellan applikationsdata när man har flera webbplatser på en enda server så måste du vara extra försiktig när du aktiverar Redis för alla applikationer.

När du aktiverar Redis på en server så går det sedan inte att stänga av! Redis påverkar dock bara de webbplatser som har konfigurerats för att använda Redis.

Best practice är som vanligt att först göra detta på en testwebbplats. När du är säker på att den är korrekt konfigurerad så går du vidare med din skarpa webbplats.

Om du inte följer dessa steg noggrant så finns det stor risk att dina webbplatser går ner.

Hos Cloudways så kommer de att använda Redis cache-funktion för att ytterligare optimera WordPress objekt cache. Som standard har WordPress en inbyggd cache-regel som cachar databasfrågor på den sida som laddas för tillfället. För att kunna använda denna cache för andra sidor som laddas så behövs en insticksfil, objekt-cache.php, som genereras av Redis Object Cache plugin när du aktiverar den. Tänk på att W3TC-pluginen också skapar en objekt-cache.php filen i wp-content mappen. Den fil som W3TC skapar behöver vi inte då den inte har regler för att kommunicera med Redis och vi kommer att ta bort den i första steget.

Bra att veta är att alla nya WordPress-installationer som görs på en server hos Cloudways har W3TC och Varnish förinstallerat och konfigurerat. För att konfigurera Redis Object Cache Plugin så kommer vi att behöva ha Object Cache inaktiverad.

Steg 1: Stäng av Object Cache in W3TC

Till att börja med så måste du stänga av object cache i W3TC då W3TC inte stödjer Redis. För att göra detta går du till administrationspanelen -> Performance -> General och scrollar ner till object cache, avmarkerar object cache och töm cache. När du stänger av Object Cache i W3TC så tas filen object-cache.php normalt bort, men kontrollera för säkerhets skull att du inte har någon object-cache.php kvar i din wp-content mapp. Om så är fallet måste du ta bort den manuellt.

Steg 2: Aktivera Redis för din Cloudways-server

Som standard är Redis inte installerat på din server. Dock finns Redis inkluderat i ”Packages” tillsammans med PHP, MySQL och MariaDB.

För att installera Redis klickar du på rullgardinsmenyn och väljer ”Yes”. Kom ihåg att när du väl har installerat och aktiverat Redis så kan du inte stänga av Redis sedan. Men var inte orolig. Redis påverkar dock bara webbplatser som har konfigurerats för att använda Redis.

redis-package-enabled

Steg 3: Installera Redis Object Cache plugin

Sedan behöver du installera Redis Object Cache plugin. Den installerar det PHP-skript som hjälper WordPress att kommunicera med Redis. När du har installerat insticksprogrammet och sedan aktiverat det så kommer filen objekt-cache.php att läggas till i din wp-content mapp när du sedan startar Redis Object Cache.

Steg 4: Redigera din wp-config.php

OBS! Gör en backup av din wp-config.php innan du gör några ändringar.

I din wp-config.php file ska du lägga till cache key salt genom att använda  define(‘WP_CACHE_KEY_SALT’, ‘yourURL.com’); under * Authentication Unique Keys and Salts.

Du kan använda vilken unik sträng som helst men Clodways rekommenderar att du använder URL (t.ex. wordpress-1234-12345-12345.cloudwaysapps.com) för din webbplats. Det underlättar om du har fler webbplatser på samma server.

För att vara säker på att cache behålls vid laddning av fler sidor så måste du även lägga till define (‘WP_CACHE’, true);.

Din wp-config.php bör sedan likna det du ser här nedanför:

/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
*/
define('WP_CACHE_KEY_SALT', 'wordpress-1234-12345-12345.cloudwaysapps.com');
define('WP_CACHE', true);
require('wp-salt.php');

Steg 5: Kontrollera så att du har object-cache.php i din wp-content mapp.

Det finns plugins och sedan finns det insticksprogram som används för att förbättra funktionerna för din WordPress webbplats. De tidigare skapade filerna advanced-cache.php (skapad av W3TC) och objekt-cache.php (skapad av Redis Object Cache) är exempel du kan se här nedanför.

exempel-insticksprogram

När du aktiverat Redis Cache Plugin går du till Adminpanelen -> Inställningar -> Redis och klickar på Enable Object Cache. Detta startar Object Cache filen object-cache.php genereras i din wp-content/ mapp.

Gå sedan till Adminpanelen -> Performance -> Dashboard och klicka på ”empty all caches” för att tömma all cache. WordPress återskapar sedan cache och dina ändringar får effekt.

w3tc-empty-all-cache

Steg 6: Kontrollera och verifiera att Redis Cache fungerar

För att verifiera att du har konfigurerat Redis rätt för din WordPress webbplats kan du använda terminalen eller annat CLI-verktyg och skriva in kommandot redis-cli monitor i SSH-terminalen. Du kan också använda SSH-Terminalen i kontrollpanelen för di Cloudways-server. Logga in till Cloudways plattform, navigera till fliken ”Applications” och starta SSH-terminalen.

launch-cloudways-ssh-terminal

Efter att du har loggat in via SSH, skriv kommandot redis-cli monitor. Varje gång du sedan laddar om en sida kommer det att se ut ungefär som du ser i bilden här nedanför.

monitor-redis-cache

För att avsluta övervakningen av Redis trycker du Ctrl+C på tangentbordet.

Det finns även ett annat alternativ för att se om Redis är kopplad till WordPress eller inte. Navigera till Adminpanelen -> Inställningar -> Redis. Där ska du sen något liknande som bilden här nedanför.

redis-cache-active

Slutsats:

Cloudways har kommit långt med deras managed hosting. Deras engagemang för kvalitet, snabbhet, prestanda och kundsupport har gett dem en lojal skara anhängare. Och precis som alla andra kundfokuserade företag värdesätter de feedback från sina kunder. Redis Cache är ett resultat av den feedback de fått från några av deras kunder. De hade redan Varnish och Memcache i deras arsenal, och nu med tillägget av Redis Cache, så laddar sidor på Cloudways servrar blixtrande snabbt.

Det är som sagt lite besvärligt att koppla på Redis Cache på en WordPress webbplats på Cloudways servrar, därför har de sammanställt den här guiden så att du lättare kan få ut det mesta av din server. Om du fortfarande har några frågor om konfigurationen av Redis för din WordPress webbplats som finns hos Cloudways, då kontaktar du supporten.

Den här guiden är en översättning av Cloudways egen guide. Du hittar originalguiden här. Originalguiden är inte helt korrekt vad det gäller skapandet av object-cache.php filen då jag inte har behövt flytta filen, utan den har skapats direkt i wp-content mappen.

Dela:
Facebooktwitterpinterestlinkedintumblrmail

, ,

Inga kommentarer

Lämna ett svar